مهدی ناصری

مدیر آکادمی ناصری

درباره استاد:
دکتر مهدی ناصری مدیر آکادمی

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

شماره تماس

09153030422

تلگرام

آدرس

مشهد - فرامزر عباسی

ماموریت و بیوگرافی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

دوره الماس بورس

بدون امتیاز 0 رای
12,000,000 تومان
97
12,000,000 تومان